İnorganik alkaliler

- Nov 28, 2016-

Acı, kalsiyum hidroksit çözeltisi malzeme belirli göstergeler (örneğin turnusol mavi ve fenolftalein sıra kırmızı açmak vb.) ve PH 7'den büyük değerler renk değişikliği neden olabilir. Anyon olduğunu tüm sulu hidroksil iyon iyonize, asitler form tuzları ve su ile reaksiyona girer. Tipik alkaliler Amin (dahil amonyak), gibi kostik soda (sodyum hidroksit) ve sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit). Bankası daha genel olarak elektronik malzemeler, maddeler sağlayan kavramını ifade eder veya bir Proton kabul edin.

Bir çift:İnorganik tuzlar Sonraki:İnorganik sodyum hidroksit